Prevodi in verzije

 • Uradni Prevod
  • Uradni prevod, ki velja kot dokument je storitev uradnega prevajalca, ki je za tako storitev usposobljen pri Trgovskem Zboru v vsaki zvezni državi Federativne Republike Brazilije
  • Vsak in katerikoli dokument izdan v tujem jeziku mora biti preveden v portugalščino, da bo veljaven pri organih in javnih institucijah.
  • Prevod je narejen na osebnem, ožigosanem listu, originalni dokument dobi žig s podpisom prevajalca in mora biti priložen prevodu. Dokument ne sme biti spremenjen ali dobiti kasnejše dodatke (podpise, overitve). V tem primeru prevod ne odgovarja originalu.
  • Trgovski Zbor Zvezne Države São Paulo določa cenik.

   Za bolj podrobne informacije, kliknite:

  http://www.jucesp.sp.gov.br/

  http://www.atpiesp.org.br/

 • Navadni prevodi

Tolmačenje

Istočasno, konsekutivno tolmačenje in šušljanje pri sestankih, predavanj, “focus groups” in prireditvah. Spremljanje pri obiskih in tehniških inšpecijah.

Jezikoslovna pomoč in pregledi tekstov

Pregledi tekstov in standardizacija terminologije.

Transkripcije

Transkripcije avdija “focus groups”, intervjujev, prireditev.

Nekatera področja v katerih imamo izkušnje:

Izmenjalne Agencije/Turistične Agencije
Osebni dokumenti za vizume, šolski dokumenti, potrdila in diplome.

Banke in Finančne ustanove
Finančni in pravni dokumenti; pogodbe in jamstva.

Notarji in matični urad
Osebni dokumenti, listine izdane pri matičnih uradih; pooblastila, tolmačenje pri porokah in v matičnemu uradu.

Posvetovanje
Družbena pogodba, vpis; dovoljenje za delovanje; izdelki na ANVISA, poročila.

Razvoj spletnih straneh
Prevodi in verzije vsebin.

Odvetniške pisarne/Pravni oddelek
Dokumenti za matične urade za inventar in dvojno državljanstvo; pooblastila, uradna zaprosila, sporočila, pisma in dopis v splošnem, družbene pogodbe in štatuti, dokumenti za vpis patentov in postopki v državnih agencijah.

Računovodstvo/Uraden in Finančen oddelek
Dokumenti clanov za vpis podjetja; pogodbe, štatuti, bilance, poskusne bilance, finančni dokazi in splošna sporočila; revizijska sporočila; dopisi v splošnem.

Fakultete/univerze/dvojezične šole
Potrdila, diplomi, šolska spričevala; povzetki, vsebina programa (syllabus), učni načrti; razni dokumenti, ki jih zahtevajo šole v tujini. 

Hotelirstvo/Velesejmi in Prireditve
Oglaševalni material; brošure.

Tržno raziskovanje
Filtri in vprašalne pole, navodila za intervjuje; predstave; poročila; tolmačenje : “focus groups” in sestankih za briefing/debriefing, transkripcije in prevodi avdio materiala.

Zavarovalnice/Pozavarovalnice
Pogodbe, police/indosamenti; finančna poročila; osebni dokumenti.

Tradings/Uvožnik
Vsa dokumentacija potrebna za carinske postopke: BLS, fakture, potrdila.